Vidol

From Atariki

Revision as of 14:45, 9 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:vidol.jpg

Kamil 'Vidol' Walaszek. Pochodzi z Lublina i tam też mieszka.

Jeden z najlepszych grafików na scenie Atari XE/XL. Znany od około 1995 roku. Potrafi obsługiwać edytor GED, wymiata też w edytorze Graph2Font. Stały uczestnik graficznego 24h_Compo. :)

Członek byłej grupy: Tight

Produkcje:

Personal tools