Vidol

From Atariki

Revision as of 18:32, 26 sie 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Kamil Vidol Walaszek

Grafika:vidol.jpg Jeden z najlepszych grafików na scenie Atari XE/XL. Potrafi obsługiwać edytor GED i nie tylko. :)

Członek grupy: Tight

Produkcje:

Personal tools