Vidol

From Atariki

Revision as of 20:46, 28 sie 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:vidol.jpg

Kamil Vidol Walaszek. Pochodzi z Lublina.

Jeden z najlepszych grafików na scenie Atari XE/XL. Znany od około 1995 roku. Potrafi obsługiwać edytor GED, wymiata też w edytorze Graph2Font. :)

Członek grupy: Tight

Produkcje:

Personal tools