Wykrycie Sophii

From Atariki

Revision as of 12:36, 16 sie 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Sophia 1

Detekcja urządzenia w tej wersji nie jest możliwa.

Sophia 2

Detekcja odbywa się za pomocą następującej procedury:

REV = $D015
GRACTL = $D01D    ;PMCNTL
SOPHIA = $D01E

;IN:
;A-konfiguracja GRACTL
;OUT:
;Z=1-urządzenie jest obecne w komputerze, Z=0-brak urządzenia lub Sophia 1
;A-konfiguracja GRACTL
;X-sygnatura urządzenia ('S'=$53)
;Y-rewizja urządzenia (n.p. $03)

detect_sophia2:
 pha
 
 lda GRACTL     ;zachowane zostaną aktualne ustawienia
 and #%01111110   ;(ale bez zapisu do pamięci nieulotnej)
 sta GRACTL     ;w przypadku gdyby bank rejestrów Sophii był aktywny
 
 lda #%10000000   ;uaktywniamy rejestry Sophii
 sta GRACTL
 
 ldx SOPHIA     ;czytamy sygnaturę
 ldy REV      ;i rewizję
 
 lda GRACTL     ;deaktywujemy rejestry Sophii
 and #%01111110   ;zachowując ustawienia
 sta GRACTL     ;(bez zapisu do pamięci nieulotnej)

 pla
 sta GRACTL     ;i resetujemy ustawienia GRACTL w GTIA
 
 cpx #'S'      ;sprawdzamy sygnaturę Sophia 2
 rts

Włączenie banku rejestrów Sophii odbywa się kiedy SPCEN=1 (bit 7 GRACTL). Jednakże to, gdzie trafią pozostałe bity zależy od tego czy przed zapisem aktywne były rejestry GTIA czy rejestry Sophii.

W trakcie detekcji może ulec zniszczeniu konfiguracja GRACTL, dlatego użytkownik powinien ją przekazać w akumulatorze.

Personal tools