XEP80

From Atariki

Revision as of 15:44, 26 cze 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
Xepmini.jpg
XEP-80

Urządzenie dołączane do portu joysticka, umożliwia wyświetlanie tekstu w 80 kolumnach. Ma również wbudowany interfejs Centronics do podłączenia drukarki.

Użytkownicy SpartaDOS X znajdą na wbudowanym dysku CAR: driver XEP80.SYS, który umożliwia korzystanie z 80-kolumnowego trybu tekstowego, jednakże w starszych wersjach DOS-u (4.20, 4.22) działa on poprawnie tylko dla komputerów pracujących w NTSC. Dla systemu PAL należy skorzystać ze SpartaDOS X w wersji 4.40.

Dokumentację na temat tej przystawki można poczytać tutaj.

Dyskusje prowadzone na temat XEP-80 są zaś tutaj:

Bibliografia

Zobacz też

Personal tools