XtraRAM 8

From Atariki

Revision as of 22:29, 1 sty 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Karta rozszerzająca pamięć RAM w Atari Mega ST o dodatkowe 8MB. W sumie otrzymujemy do dyspozycji 12MB RAM. Pamięć ta nazywana jest ALT-RAM (od Alternate/Alternative RAM), aczkolwiek znajduje się w obszarze ST RAM. Ze względu na ograniczenie sprzętowe MMU, dostęp do tej pamięci ma jedynie BLiTTER i CPU. Jako że jest to niestandardowe rozwiązanie dlatego istniejące oprogramowanie może mieć problemy z jej zaadresowaniem. Do obsługi dodatkowej pamięci niezbędny jest TOS w wersji 2.06.

Grafika:Xtra8_3.JPG

Grafika:Xtra8_1.JPG

Podłączana do złącza MegaBus.

Producent: Marpet

Personal tools