Xunzip

From Atariki

Revision as of 21:16, 6 lis 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Małe, ale niezwykle użyteczne narzędzie do rozpakowywania archiwów ZIP, oraz (od wersji 2.0) TAR, GZ i TGZ. Autorem jest Epi. Od innych tego typu programów odróżnia się przede wszystkim wyjątkowo skromnymi wymaganiami sprzętowymi (wystarczy 48kB, MEMLO nawet $2600). Pracuje z większością DOSów (najczęściej wystarczy, że system spełnia warunek odnośnie MEMLO).

Po wczytaniu program prosi o podanie nazwy pliku źródłowego i ewentualnych opcji. W przypadku SpartaDOS-a i DOS XL dane pobierane są z linii komend. Ewentualne błędy w składni polecenia (lub jego brak) spowodują wyświetlenie krótkiej informacji o sposobie używania programu.

Składnia polecenia jest następująca: źródło [cel] [opcje]

źródło

to specyfikacja archiwum. Format jest rozpoznawany na podstawie rozszerzenia (.ZIP, .TAR, .GZ, .TGZ). W przypadku braku rozszerzenia, przyjmowane jest domyślnie .TGZ. Jeżeli nie zostanie podana nazwa urządzenia, domyślna przyjmowana jest wg numeru bieżącego napędu lub stacji, z której wczytano xunzip-a (zależnie od DOSa). Dla SpartaDOS X można (należy) podawać ścieżki w formacie SDX.

cel

ścieżka do miejsca, gdzie mają być wypakowane pliki. Jeżeli nie zostanie podana, przyjmowana jest bieżąca ścieżka, lub urządzenie, z którego xunzip został wczytany (zależnie od DOSa).

opcje

-V zamiast rozpakowania plików, zostanie wyświetlona ich lista wraz z rozmiarem i (dla ZIP-ów) sposobem kompresji. Na końcu zostanie podana ilość wszystkich plików oraz ich całkowity rozmiar. Jeżeli archiwum zawiera podkatalogi, a używany DOS ich nie obsługuje, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

-I włącza tryb interaktywny. Przy każdym pliku nastąpi zapytanie o kierunek dalszego postępowania. Można wypakować bieżący plik (Extract) lub wszystkie pliki, poczynając od bieżącego (All), pominąć plik (przejść do następnego bez wypakowywania - Skip), zmienić ścieżkę docelową (Dest), lub zamknąć archiwum bez wypakowywania pozostałych plików (Close). Wyboru dokonuje się przez wciśnięcie klawisza odpowiadającego danej opcji.

-D włącza prośbę o zmianę dysku na źródłowy/docelowy. Umożliwia rozpakowanie archiwum na inną dyskietkę (dyskietki) w przypadku używania tylko jednej stacji.

-S wyłącza ekran na czas rozpakowywania oraz operacji I/O, dając przyspieszenie ok. 20%.

Opcje mogą być podane w dowolnym miejscu, istnieje również możliwość łączenia opcji, np. -IS FOO.TAR D5:FOO>. Pod SpartaDOS X program należy uruchamiać za pośrednictwem komendy X.COM, np. x xunzip.

Personal tools