Yankee

From Atariki

Revision as of 12:21, 7 kwi 2013; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafik w grupie MEC. Jego twórczość to kilka logosów w demie Isolation oraz parę nie wystawionych nigdy fullscreenów.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools