1090 card - RAM EXPANSION

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:1090xl-memory.jpg

Karta dodatkowej pamięci projektowana do użytku wraz z Atari 1090. Nie wyszła poza fazę prototypową.

Personal tools