1400XL

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:atari1400xl.jpg

Model ten przewidywany był jako rozwinięcie Atari 600XL i miał mieć wbudowany modem 300 bodów i syntetyzer mowy oparty na układzie SC-01A. Komputer ten różnił się od Atari 1450XLD brakiem wbudowanego kontrolera równoległej stacji dysków i samego napędu/ów. Inne nieoficjalne nazwy Atari 1400XL to A1201, Atari 1200XLD i Atari 1200XLT Home Computer.

Ciekawostka

Jeśli uruchomimy komputer bez wczytywania DOS-u i bez dotykania klawiatury, a następnie z poziomu BASIC-a wklepiemy polecenie "DOS" i wciśniemy klawisz Return, na ekranie, jak na każdym komputerze XL/XE, ukaże się menu programu SELF TEST. Na 1400XL wyżej wspomniany syntezator mowy odezwie się ponadto w następujące słowa: "Atari 1400 Self Test, press Select, Start or Reset". Ten sam efekt można uzyskać prościej, uruchamiając komputer bez stacji dysków, z wciśniętym klawiszem Option.

Zobacz też

Grafika:Atari-1400xl.jpg

Personal tools