6502 Compo

From Atariki

Jump to: navigation, search

Konkurs zorganizowany w 2004 r. przez vortal atari.area. Ideą konkursu było przygotowanie dowolnej pracy przeznaczonej dla 8-bitowych Atari, jedynym wymogiem było to, aby rozmiar nadesłanej pracy nie przekraczał 6502 bajtów.

Na konkurs nadesłano 16 prac, wyniki głosowania prezentowały się następująco:

 1. Error 6502   - pr0be                 (intro)
 2. Achtung Panza! - Mcmaster               (gra)
 3. Blokers     - Mikey / Blowjobb, Slaves / Taquart  (gra)
 4. Woodman     - Vidol / ex Tight           (grafika)
 5. r0l0 6502    - Animkomials              (intro)
 6. Deluxe Dream  - Tatqoo / Taquart           (muzyka)
 7. Enigma Part 2  - Raster / CPU             (muzyka)
  Thermostat   - Tatqoo / Taquart           (muzyka)
 9. Gary & denise  - Tatqoo / Taquart           (muzyka)
10. Offtopic    - Pinokio / Tristesse, Miker / Blowjobb (muzyka - moduł .neo)
11. W gronie AA   - Sikor / Sikor Soft, Miker / Blowjobb (gra)
12. Panel      - Anj / Tristesse            (grafika)
13. Nice      - Sikor / Sikor Soft          (intro)
14. Stwoor     - Sukkor / ind             (muzyka)
15. One Instrument - Sikor / Sikor Soft          (muzyka)
16. Just Crazy   - Sikor / Sikor Soft          (muzyka)

Prace konkursowe do pobrania z atariarea.krap.pl Regulamin konkursu na atariarea.krap.pl

Personal tools