ABORT

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przerwanie niemaskowalne w procesorze 65C816, wektorowane przez $00FFF8 w trybie emulacji oraz $00FFE8 w trybie natywnym. Wywoływane jest przez podanie procesorowi sygnału ABORTB.

Jest to jedyne przerwanie, które wstrzymuje wykonanie rozkazu, podczas którego wystąpiło. Pojawienie się sygnału ABORTB - na przykład w wyniku stwierdzonej przez zewnętrzną logikę próby dostępu do chronionego obszaru pamięci - sprawia, że bieżąco wykonywany rozkaz nie modyfikuje rejestrów procesora. Po zakończeniu cyklu rozkazowego procesor inicjuje sekwencję obsługi przerwania ABORT, która obejmuje m.in. odłożenie na stos adresu przerwanego rozkazu, co pozwala na jego wznowienie po zakończeniu obsługi rozkazem RTI.

Personal tools