ANTIC (czasopismo)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Amerykańskie czasopismo poświęcone 8-bitowemu Atari (nazwa wywodzi się od Antica, jednego z procesorów w małym Atari). Gazetka była wydawana od 1982 do 1990 roku, w sumie wyszło 88 numerów. Wraz z wejściem Atari ST pismo poświęcało nieco miejsca także większemu bratu.

Odnośniki zewnętrzne


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools