ASL

From Atariki

Jump to: navigation, search

ALTER Software Limited. Grupa składająca się z dwóch członków - Alexa oraz Petera (obecnie Pet). Działała w pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Bardziej aktywna (i znana) po przyjęciu nowych ludzi i zmianie nazwy na Bit Busters.

Personal tools