Abbuc Magazin

From Atariki

Jump to: navigation, search

Najstarszy (#83 nr w grudniu 2005!) wciąż regularnie (!) ukazujący się magazyn o 8-bitowym Atari.

Technikalia

Niemieckojęzyczny, forma tekstowo-dyskowa (wydrukowany zeszyt formatu A5 i dyskietka 5.25").

Wydawca: klub komputerowy ABBUC z Niemiec (największy klub atarowski na świecie).

Częstotliwość ukazywania się: co 3 miesiące, czyli jest to kwartalnik.

Dodatki

Do niektórych numerów pisma dodawany jest numer specjalny - "Sondermagazin" - który jest wydawany w takiej samej formie (pismo plus dyskietka)

Linki

Więcej informacji

Strony tytułowe niektórych ABBUC Magów


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools