Arctus

From Atariki

Jump to: navigation, search

Daniel "Arctus" Kowalski. Koder małoatarowski, działający na przełomie lat 80/90 XX wieku.

Współzałożyciel grupy System Copy Software.

Autor m.in. kilku programów demonstracyjnych.


W 2017 roku ukazał się wywiad z nim na portalu AOL

Personal tools