Atariki:Najczęstsze nieporozumienia

From Atariki

Jump to: navigation, search

Atariki nie jest Wikipedią. Wobec tego w Atariki nie obowiązuje jedna z głównych zasad Wikipedii, to znaczy zakaz przeprowadzania badań własnych i zakaz przedstawiania tzw. twórczości własnej. Wręcz przeciwnie, ze względów, których chyba nie trzeba wyjaśniać, przedstawianie własnych badań na temat, któremu poświęcone jest Atariki, i ich nigdy wcześniej niepublikowanych wyników jest pożądane.

W każdym jednak wypadku - niezależnie od tego, czy materiał był wcześniej gdzieś opublikowany, czy nie - obowiązek dochowania należytej staranności w redagowaniu tekstu hasła, w zakresie tak konstrukcji formalnej jak i treści merytorycznej, spoczywa na autorze hasła.

Hasła niespełniające elementarnych wymogów (niechlujne, z rażącymi błędami merytorycznymi lub formalnymi itp.), jeśli przez ustalony arbitralnie czas nie znajdzie się nikt chętny do ich poprawienia, zostaną usunięte.

O tym, czy hasło spełnia kryteria wystarczające do pozostawienia go w Atariki, decyduje administracja.

Zobacz też

Personal tools