BAT

From Atariki

Jump to: navigation, search

Plik wsadowy (ang. batch file). Jest to plik tekstowy zawierający kolejne wiersze poleceń dla interpretera poleceń powłoki DOS-u. Szczególnie rozbudowanym (jak na 8-bitowe Atari) interpreterem plików wsadowych dysponuje SpartaDOS X: możliwe jest użycie prostych procedur, wyrażeń warunkowych, pętli itp.

Personal tools