Baud Rate Selector

From Atariki

Jump to: navigation, search

Baud Rate Selector to program typu TSR służący do modyfikacji prędkości zapisu / odczytu na / z taśmy magnetofonowej. Opublikowany w Tajemnice Atari nr 1-2/93.

Autor: Marek Pasek

Program umożliwia wykorzystanie prędkości m. 600 a 1400 bodów i nie wymaga żadnych przeróbek sprzętowych w magnetofonie.

Zobacz także

Personal tools