CA401059

From Atariki

Jump to: navigation, search

Dodatkowy moduł pamięci ST RAM dla komputera TT030. Zawiera on własne MCU (C301225-001A), identyczne jak na płycie głównej. Istnieją dwie wersje odpowiednio z układami rozszerzającymi pamięć o 2MB i 6MB RAM. Wyboru dokonuje się za pomocą zworek konfiguracyjnych.

Zobacz też nowszą wersję modułu CA400313.

grafika:CA401059.jpg

Personal tools