CPR

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format pliku graficznego stosowany w programie Trzmiel.

Format CPR to w istocie PIC bez nagłówka. Pierwszy bajt pliku zawiera typ kompresji (0, 1 lub 2), kolejne bajty to dane - patrz opis kompresji PIC.

Personal tools