CTL8

From Atariki

Jump to: navigation, search

Karta produkcji Centek z 8-ma dodatkowymi portami Serial dla Mega ST.

Podłączana do złącza MEGABUS.

Personal tools