Chip-tune

From Atariki

Jump to: navigation, search

Chip-tune, chippie, chipek: moduł muzyczny, którego podstawę tworzą sample syntetycznych dźwięków, najczęściej samplowane z oryginalnych komputerów lub układów dźwiękowych, bądź będących jakimś okresem fali o określonej częstotliwości. Często muzycy stosowali próbki typu SID tworząc kilka fal różniących się np. współczynnikiem wypełnienia bądź stopniem odfiltrowania. Zaletą chip-tune'a oprócz charakterystycznego brzmienia jest jego stosunkowa niewielka objętość (w porównaniu z typowymi formatami obecnie używanymi w muzyce jak FlaC czy Mp3).

Personal tools