Cobra (Kasia)

From Atariki

Jump to: navigation, search

grafika:cobra_samar.jpg

Inaczej Katarzyna Dąbrowska (obecne nazwisko Wężyk). Bardziej udziela się na scenie C64, ale lubi scenę atarowską i często pojawia się na różnych zlotach. Obecnie należy do grupy Samar. Na Atari nic szczególnego nie robi, co nie znaczy, że w ogóle nic.

Personal tools