Code3 Cruncher

From Atariki

Jump to: navigation, search

Code3 Cruncher (ver. 2.2) Autor: Adam "SoTe" Bienias

UWAGA!!! Powyższy paker jest przeznaczony tylko dla tych, którzy posiadają komputery wyposażone w więcej niż 64kB pamięci RAM!!!

Code3 Cruncher jest typowym pakerem dwuprzebiegowym. Pierwszy przebieg pakuje dane algorytmem znacznikowym, natomiast drugi przebieg jest jedną z odmian Implodingu. Do tej pory po ludzikach krążył znany Cruncher 5.0 Magnusa, jednak biorąc pod uwagę szybkość pakowania oraz depakowania, a także stopień kompresji (nawet do 20% w stosunku do C5.0), Code3 Cruncher bije swego poprzednika na głowę. Pomimo, że C3C obsługuje się prawie identycznie jak C5.0 to można przytoczyć tu parę istotnych spraw:

  • a. ponieważ cruncher używa ramdysku zamiast dyskietki do przechowywania spakowanych danych (tak jak to miało miejsce w C5.0), zalecane jest użycie DOS-a, który nie rozpoznaje dodatkowej pamięci, w przeciwnym razie mogą się dziać dziwne rzeczy z linkerem;
  • b. istotną informacją jest to, że loader pakera rozpoznaje gęstość Double;
  • c. C3C pakuje następujące obszary pamięci: $0480-$06FF, $0A00-$CFFF, $D800-$FFFF
  • d. ciekawe ciapki, które mogą pokazać się po pakowaniu wstępnym oznaczają, że program nie zmieścił się w buforze;
  • e. paker nie ma możliwości przechowywania stosu (tak jak C5.0)
  • f. średni offset jaki należy używać to: 4 ($0800), ewentualnie 3 ($0400), offset 1 ($0100) wskazany jest dla grafiki i muzyki (tylko) ale nie jest powiedziane, że najlepszy;
  • g. paker został napisany na ATARI XE i nie był z żadnego komputera przepisany. Gwoli informacji: imploding w C3C ma jedno drzewo znacznikowe. Drzewo to wybrane doświadczalnie jest trochę podobne do SHANON-FANO i służy do oznaczania długości sekwencji, a do oznaczenia, że dany bajt nie zawiera się w żadnej sekwencji używany jest jeden bit: 0 - sekwencja spakowana, 1 - kolejne 8-bitów to ten właśnie bajt;

W wersji 3.0 offset jest ustawiony "na sztywno" a procedury (de)pakujące - nieco zmodyfikowane. Niektóre pliki lepiej poddają się kompresji przy użyciu niniejszej wersji.

Istnieje również wersja C3C używająca dyskietki jako bufora, nie wymaga więc ona obecności dodatkowej pamięci w komputerze.

Grafika:Code3_cruncher3_a.gif

Personal tools