Commanche

From Atariki

Jump to: navigation, search

Efekt polegający na trójwymiarowym zobrazowaniu górzystego terenu, w sposób mniej lub bardziej dynamiczny. W zależności od stopnia zaawansowania kamera, poruszająca się się nad tym terenem skręca/obraca się lub nie. Sam teren także może "falować" lub nie (to znaczy mogą się zmieniać wysokości "wierzchołków" gór lub nie). Nazwa commanche pochodzi od tytułu gry na PC, gdzie po raz pierwszy zastosowaną tę metodę odwzorowania terenu.

Przykłady produkcji, gdzie ten efekt został użyty: Overmind, Spirit Vision, Vengeance, Reditus, Landfucker.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools