Compo

From Atariki

Jump to: navigation, search

Compo (skrót od angielskiego competition czyli konkurs, rywalizacja) - jest to zestaw różnych konkurencji, które zazwyczaj występują na copy party, ale nie tylko. Do najbardziej znanych zalicza się:

  • demo compo - czyli sprawa rozbija się, kto wystawi najlepsze demo ;);
  • intro compo - jak nazwa wskazuje (różne podkategorie);
  • gfx compo - grafika
  • msx compo - muzyka
  • crazy compo - hmm, coś szalonego, nieoczekiwanego... Jego treść zależy tylko od organizatorów...

Powyższe kategorie występują/powinny występować na każdym copy party. Oprócz nich spotkać także możemy inne twory, na przykład:

Personal tools