DRP (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format zestawu sampli obsługiwany przez program Black Magic Composer.

offsetdługośćopis
$0000$0020Adresy początków sampli (LSB-MSB).
$0020$0020Adresy końców sampli (LSB-MSB).
$0040$0002Długość bloku wszystkich sampli (LSB-MSB).
$0042...Próbki 4-bit pcm unsigned kolejnych sampli.

Uwagi

  • Próbki zapisane są w bajcie w kolejności najpierw młodszy nibble, potem starszy.
  • Jeśli sample nie jest wykorzystany wtedy adres początku i końca sampla jest równy 0.
  • Adres końca sampla - adres początku sampla = długość sampla.
  • Program lokuje sample począwszy od adresu $7982.
  • Plik stanowi parę z plikiem muzyki MSC.
Personal tools