Digi-Paint

From Atariki

(Przekierowano z DigiPaint)
Jump to: navigation, search

Grafika:Digi_paint.png

Program graficzny, napisany w pierwszej połowie lat 90. XX w. przez Volkera Eloessera z Niemiec (członka klubu MAPDA - Muenich Atari PD-Association). Wykorzystywał pełną dostępną paletę Atari w trybie graficznym, który jest podobny do Paint 256 ale pracował w trybie interlace (stąd brak charakterystycznej "harmonijki" na obrazie). Interfejs był dość mocno inspirowany programem graficznym z Amigi, zresztą oprócz joysticka można go było używać z myszką do tego komputera. Bolączką Digi-Painta było dość wolne działanie, z racji tego, iż był napisany w (kompilowanym) Turbo-Basicu a nie czystym asemblerze.

Na ataroscenie osobą, która uży(wa)ła Digipainta, był Dracon (2 obrazki wystawione na konkurs, w tym ten).

Link

  • DigiPaint v.1.0 (Uwaga! w przypadku chęci uruchomienia z poziomu emulatora, należy zadbać aby wyłączone były wszelakie przyspieszacze transmisji i włączona była opcja "accurate sector timing")

Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools