Digitalizacja

From Atariki

Jump to: navigation, search

Proces nazywany także dyskretyzacją, kwantowaniem (ang. digitizing), polegający na zamianie danych analogowych na postać cyfrową, możliwą do zapamiętania w pamięci komputera (np. z użyciem samplera). Obszar zmienności danych analogowych dzieli się na przedziały (zwane kwantami) i każdemu z przedziałów przypisuje się stałą, uśrednioną wartość liczbową. Im mniejszy przedział tym większa rozdzielczość dyskretyzacji, a jednocześnie większe zużycie pamięci na zapamiętanie jej wyników.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego - Informatyka” Wydawnictwa Europa. Autor - Zdzisław Płoski. ISBN 83-87977-16-0. Rok wydania 1999.

źródło: http://portalwiedzy.onet.pl

Personal tools