DiskCopy

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Diskcopy.png

Program kopiujący całe dyskietki w gęstości pojedynczej, rozszerzonej i podwójnej. Autorem jest Jaku-b. Do najważniejszych jego cech należą:

  • wykorzystanie rozszerzonej pamięci do 1MB
  • obsługa do ośmiu stacji dysków, z rozróżnieniem napędu źródłowego i docelowego
  • możliwość wielokrotnego odczytu uszkodzonego sektora
  • pomijanie pustych sektorów przy zapisie
Personal tools