Dyskusja:GR8 Logoser

From Atariki

Jump to: navigation, search

właściwością programu Fox-a jest wykorzystanie inversu znaków (graphics 2), czyli np. obszar 8x8 pixeli gdzie wszystkie pixele sa zapalone zamieniany jest na znak spacji w inwersie - taki dodatkowy sposób kompresji, który jest możliwy tylko dla HiRes

Personal tools