Dyskusja:Turbo ROM

From Atariki

Jump to: navigation, search

Loader na kasecie

Działanie loadera umieszczanego na kasecie jest dość niejasne. Ładuje się on poczynając od połowy strony zerowej (adres $0080) i rozciąga się na przestrzeń zajmowaną normalnie przez stos. Niewykluczone, że wykorzystywany jest też bufor magnetofonu - adres inicjowania wskazuje na komórkę 3 bajty przed początkiem bufora magnetofonu ($03FD). Loader najwyraźniej jest w postaci skompresowanej.

Odpowiadam sobie sam - loader nie jest skompresowany, tylko "zaszyfrowany" przy pomocy EOR. Wykonywanie zaczyna się od początku bufora magnetofonu, czyli od pierwszego bajtu $55, dalsza część jest poprzetykana nieudokumentowanymi w tamtych czasach instrukcjami 6502 (wielobajtowe NOP). Zapewne dla ochrony kodu przed podglądaniem. Pod debugerrem wbudowanym w emulator daje się bez problemu prześledzić działanie. FUJI 17:57, 16 mar 2010 (CET)

2010-03-07 - Czy ktoś potrafi przeliczyć wartości wpisywane do AUDF na rzeczywiste czasy odmierzane przez timery ? Mnie żadne mnożenia i dzielenia nie dają właściwych wyników...

Pokey#Szybkość_transmisji. Podpisuj się w dyskusjach (cztery tyldy). KMK 12:20, 7 mar 2010 (CET)
Ten wzór jest mi znany, bo pojawia się w różnych artykułach dotyczących Pokey-a. Nigdzie jednak nie znalazłem jasnej informacji, jak działają te liczniki Pokeya, w których momentach ich zawartość jest zmniejszana i jak obliczyć czas jednego "cyknięcia" licznika. Jeżeli jest to czas odpowiadający jednemu okresowi hipotetycznej fali o częstotliwości określonej wymienionym wyżej wzorem, to nie udaje mi się wyliczyć wartości, które by jakoś wyraźnie odpowiadały obserwacjom. Nie wiem, może jeszcze trzeba doliczyć czas wykonywania programu pomiędzy kolejnymi programowaniami liczników ? FUJI 17:57, 16 mar 2010 (CET)
Personal tools