E

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:jbw_e.png

Mini edytor tekstowy - protoplasta programu Polski Edytor. Występuje po nazwą E.COM. Pracuje pod kontrolą DOS 2.5. Napisał go Janusz B. Wiśniewski, został opublikowany na łamach Tajemnice Atari w 1991r.

Polecenia edytora

  • shift/control/< wczytanie tekstu do edytora
  • shift/control/> zapis tekstu z edytora
  • shift/control/ESC opuszczenie edytora
Personal tools