Gniazdo ECI

From Atariki

(Przekierowano z ECI)
Jump to: navigation, search
A B C D E F H
1 2 3 4 5 6 7

A. Reserved   1. /EXSEL
B. /IRQ     2. /RST
C. /HALT    3. /D1XX
D. A13     4. /MPD
E. A14     5. Audio in
F. A15     6. /REF
H. GND     7. +5V

ECI, czyli Enhanced Cartridge Interface, występuje tylko w komputerach 130XE i 800XE oraz dwu/trzech ostatnich seriach 65XE (płyta główna była zmieniona w stosunku do wcześniejszych wersji bez ECI, a ostatnie modele były produkowane po prostu z wykorzystaniem płyty od 130XE), zwane tam EXPANSION lub EXTENSION (w zależności od wersji, przypuszczalnie różne nazwy ze względu na rynek amerykański/europejski).

Widok na gniazdo od zewnątrz komputera.

W połączeniu z gniazdem cartridge'a zastępuje PBI.

Zobacz też

Personal tools