Gniazdo cartridge'a

From Atariki

Jump to: navigation, search

Wszystkie 8-bitowe komputery Atari, prócz Atari 800, który ma dwa gniazda cartridge ("lewe" i "prawe"), mają tylko "lewe" gniazdo. W modelach 400 i 800 w punkcie S w gnieździe "lewego" cartridge'a obecny jest sygnał /RAS; wszystkie pozostałe modele mają w tym punkcie sygnał BΦ2. Zmianę tę wprowadzono w Atari 1200XL.

Cartridge "lewy"

A B C D E F H J K L M N P R S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. /S4     A. RD4
 2. A3      B. GND
 3. A2      C. A4
 4. A1      D. A5
 5. A0      E. A6
 6. D4      F. A7
 7. D5      H. A8
 8. D2      J. A9
 9. D1      K. A12
10. D0      L. D3
11. D6      M. D7
12. /S5     N. A11
13. +5V     P. A10
14. RD5     R. R/W
15. /CCTL    S. BΦ2

Cartridge "prawy"

A B C D E F H J K L M N P R S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. R/~W late  A. BΦ2
 2. A3      B. GND
 3. A2      C. A4
 4. A1      D. A5
 5. A0      E. A6
 6. D4      F. A7
 7. D5      H. A8
 8. D2      J. A9
 9. D1      K. A12
10. D0      L. D3
11. D6      M. D7
12. /S4     N. A11
13. +5V     P. A10
14. RD4     R. R/W
15. /CCTL    S. BΦ2

Widok na gniazdo od zewnątrz komputera.

Zobacz też

Personal tools