Echo

From Atariki

Jump to: navigation, search

Magazyn założony w 1994 roku przez Riotaa i Adamskyego z grupy Creatures Of Light. Magazyn powstał z fascynacji magazynem The Voice grupy TFTE.

Echo pisane było całkowicie w GFA BASIC-u. Zawierało artykuły na temat sceny dużego atari, sprzętu, raporty i polemiki na temat zlotów, recenzje (książek, muzyki, programów), itp. Od numeru 6 do grupy dołącza Vulgar. Od numeru 7 zachodzą zmiany w redakcji, naczelnym zostaje Adamsky, a wydawcą powołana do życia grupa Prestige.

Łącznie ukazało się 8 numerów, co stanowi najlepszy wynik wśród zinów polskojęzycznych.

Odnośniki zewnętrzne

Echo na pouet.net

Personal tools