Fast Assembler

From Atariki

Jump to: navigation, search

Asembler autorstwa Marka MM Goderskiego, prawie całkowicie zgodny w dół z Quick Assemblerem. Najważniejszą cechą odróżniającą go od pierwowzoru jest możliwość tworzenia zbiorów binarnych dla SpartaDOS X. Asembler działa tylko ze SpartaDOS X, uruchamia się go z linii komend podając nazwę pliku źródłowego i docelowego. Razem z pełną (płatną) wersją asemblera autor dostarczał dokumentację dotyczącą programowania dla SDX.

Dostępna za darmo wersja demo ma ograniczenie wielkości pliku źródłowego (liczonej w wierszach).

Download

Personal tools