Franny

From Atariki

Jump to: navigation, search

Edytor obrazów .atr oraz .raw (obrazów dyskietek dla małego Atari). Rozpoznaje systemy plików Atari DOS II (standardowy) oraz SpartaDOS 2.0 (standardowy dla SpartaDOS X). Działa w systemach zgodnych z POSIXem. Interface jest tylko i wyłącznie z wiersza linii poleceń (CLI).

Problemy

  • Kiedy nie podaje się wprost rodzaju systemu plików program przeprowadza detekcję badając w pierwszej kolejności pierwszy bajt sektora $168. Jeśli jest on równy 2 wtedy zakłada że na dysku obecny jest system plików ATARI DOS 2.x. Może to prowadzić do nieoczekiwanych problemów dlatego zalecane jest podawanie wprost parametru -f.

Zobacz też

Personal tools