Fucked Vocabulary

From Atariki

Jump to: navigation, search

Demo Tomka Liebicha oraz Muro

Grafika:Fuckvoca.gif

Fucked Vocabulary to nazwa jednej z lekcji na języku angielskim dla ostatnich roczników klas Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie. Tematem jej była poprawna pisownia wulgaryzmów. W scrollu tej demonstracji przedstawiono treść tej lekcji. Demo napisali Muro i Tomek. Tomek - Muzyka, Muro - Grafika, FX - razem.

Personal tools