Grayscale

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grupa założona przez dwóch znanych muzyków ze sceny atarowskiej: X-Raya oraz Grega z końcem 2002 roku. Pomysłodawcą projektu był X-Ray. Celem działania grupy była popularyzacja atarowskiej muzyki na innych platformach sprzętowych, czego wyrazem stał się zróżnicowany charakter działalności Grayscale na polu twórczości muzycznej. Oprócz tworzenia nowych utworów, grupa Grayscale organizowała coroczny konkurs muzyczny, który nosił nazwę Grayscale Music Competition. Tryumfatorem pierwszej edycji konkursu był BeWu, który został potem trzecim członkiem grupy Grayscale. Obecnie grupa wydaje się być nieaktywna.

Link

Personal tools