Homesoft

From Atariki

Jump to: navigation, search

Mike Langer, zasłużony niemiecki cracker. Mistrz konwersji programów małoatarowskich (zdejmowanie zaawansowanych zabezpieczeń, zamiana gier i programów całodyskowych na plikowe, konwersje gier z cartridge'y na pliki, itp.). Prowadzi bardzo obszerne archiwum programów dla XL/XE pod nazwą "Homesoft's disk images Atari XL/XE". Współpracuje z MrBacardim.

Linki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools