Hyper-XF

From Atariki

Jump to: navigation, search

Hyper-XF jest rozszerzeniem dla stacji XF-551 opracowanym przez Stefana Dorndorfa. Podstawowym elementem jest zmodyfikowany firmware stacji, występujący w dwu odmianach: dla napędu 5,25" 360kB (wersja "A") i 3,5" 720kB ("B"). Rozszerzenie eliminuje niektóre błędy oryginalnego oprogramowania stacji, zwiększa szybkość transmisji oraz zapewnia większą kompatybilność. Umożliwia także podział dyskietek o dużej pojemności na logiczne partycje i ich obsługę jako kilku niezależnych dysków (SD, MD lub DD). Jest to szczególnie przydatne dla posiadaczy stacji 720kB.

Cechy użytkowe

 • Prędkość transmisji 55000 bps (AUDF3 = $09)
 • Obsługa standardu UltraSpeed
 • Ładowanie procedury obsługi szybkiej transmisji z ROM stacji
 • Podział dysku na partycje logiczne (4 dla dyskietki 720kB, 2 dla 360kB)
 • Wbudowane menu wyboru trybu pracy i partycji
 • Poprawione rozpoznawanie podwójnej gęstości

Dodatkowo stacja realizuje polecenia specjalne do odczytu dysków PC i ST, nietypowego formatowania, analizy ścieżek i kopiowania zabezpieczonych dyskietek. Brakuje jednak oprogramowania, które robiłoby z tych poleceń użytek.

Wbudowane menu

Przy uruchamianiu komputera ze stacji bez włożonej dyskietki wczytywane jest menu systemowe Hyper-XF. Do wyboru są następujące opcje:

 • X - standardowy tryb stacji XF (bez podziału na partycje); jest to ustawienie domyślne po włączeniu
 • M - tryb Multi, w którym partycje logiczne są dostępne jako kolejne dyski, np. D1:-D4:
 • A,B,C,D - tryb pojedynczej partycji; odpowiednia litera ustawia aktywną
 • S - tryb zgodności z PC/ST/HDI, w którym druga strona dyskietki jest formatowana "od przodu", a nie "od tyłu" (jak w trybie "X")
 • F - tryb Format-Multi; odmiana trybu Multi dla partycji sformatowanych w różnych gęstościach
 • 1 lub 6 - załadowanie procedury obsługi szybkiej transmisji do komputera, pod adresy odpowiednio $100-$17F lub $600-$67F
 • Esc - restart komputera.

Uwaga: Tryb pracy stacji i podział na partycje logiczne nie jest zapamiętywany na dyskietce. Przed jej użyciem należy ręcznie przełączyć stację na odpowiedni tryb, inaczej dane mogą zostać utracone.

Personal tools