Hyper-XF

From Atariki

Jump to: navigation, search

Hyper-XF jest rozszerzeniem dla stacji XF-551 opracowanym przez Stefana Dorndorfa. Podstawowym elementem jest zmodyfikowany firmware stacji, występujący w dwu odmianach: dla napędu 5,25" 360kB (wersja "A") i 3,5" 720kB ("B"). Rozszerzenie eliminuje niektóre błędy oryginalnego oprogramowania stacji, zwiększa szybkość transmisji oraz zapewnia większą kompatybilność. Umożliwia także podział dyskietek o dużej pojemności na logiczne partycje i ich obsługę jako kilku niezależnych dysków (SD, MD lub DD). Jest to szczególnie przydatne dla posiadaczy stacji 720kB.

Spis treści

Cechy użytkowe

 • Prędkość transmisji 55000 bps (AUDF3 = $09)
 • Obsługa standardu UltraSpeed
 • Ładowanie procedury obsługi szybkiej transmisji z ROM stacji
 • Podział dysku na partycje logiczne (4 dla dyskietki 720kB, 2 dla 360kB)
 • Wbudowane menu wyboru trybu pracy i partycji
 • Poprawione rozpoznawanie podwójnej gęstości

Dodatkowo stacja realizuje polecenia specjalne do odczytu dysków PC i ST, nietypowego formatowania, analizy ścieżek i kopiowania zabezpieczonych dyskietek. Brakuje jednak oprogramowania, które robiłoby z tych poleceń użytek.

Wbudowane menu

Przy uruchamianiu komputera ze stacji bez włożonej dyskietki wczytywane jest menu systemowe Hyper-XF. Do wyboru są następujące opcje:

 • X - standardowy tryb stacji XF (bez podziału na partycje); jest to ustawienie domyślne po włączeniu
 • M - tryb Multi, w którym partycje logiczne są dostępne jako kolejne dyski, np. D1:-D4:
 • A,B,C,D - tryb pojedynczej partycji; odpowiednia litera ustawia aktywną
 • S - tryb zgodności z PC/ST/HDI, w którym druga strona dyskietki jest formatowana "od przodu", a nie "od tyłu" (jak w trybie "X")
 • F - tryb Format-Multi; odmiana trybu Multi dla partycji sformatowanych w różnych gęstościach
 • 1 lub 6 - załadowanie procedury obsługi szybkiej transmisji do komputera, pod adresy odpowiednio $100-$17F lub $600-$67F
 • Esc - restart komputera.

Uwaga: Tryb pracy stacji i podział na partycje logiczne nie jest zapamiętywany na dyskietce. Przed jej użyciem należy ręcznie przełączyć stację na odpowiedni tryb, inaczej dane mogą zostać utracone.

Ciekawostki

Krótką historię powstania oprogramowania Hyper HF, przedstawił użytkownik forum Atari Area o pseudonimie "Montezuma", można o tym przeczytać w tym poście. Jest to relacja z pierwszej ręki, ponieważ Montezuma osobiście rozmawiał ze Stefanem Dorndorfem.

Odnośniki

 • wypowiedź Stefana Dorndorfa dotycząca Hyper-XF na forum Atari Age
 • link do postu Andreasa Kocha na forum "Atari Age", w którym załączono narzędzia systemowe dla Hyper-XF (Hyper-XF and XF551_tools)
 • Hyper+ XF 1.0 MANUAL. (+ROM) na stronie Igiego
 • instrukcja modyfikacji stacji dysków umożliwiającej Hyper-XF rozpoznanie położenia dźwigni napędu 5.25", co pozwala na sprawniejszą pracę Hyper-XF (szybsze rozpoznawanie gęstości, uruchomienie wbudowanego boot-menu gdy dźwignia pozostaje otwarta). Opis znajduje się również na blogu Igiego (Igor Gramblička)
Personal tools