INS (Theta Music Composer)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format definicji instrumentu używany przez program Theta Music Composer 1.x.

Plik w tym formacie ma stałą długość $64 bajtów i zawiera następujące dane:

offsetdługośćzawartość
$0000$0014identyfikator pliku w postaci kodów ANTIC-a: d'Theta Music Composer'
$0014$003fobwiednia dźwięku
$0053$0008transpozycja dźwięku używana przy arpeggio
$005b$0009parametry dźwięku

Dane obwiedni

21 razy trójka bajtów $ab, $cd, $ef, gdzie:

 • a - zniekształcenie dźwięku,
 • b - głośność obwiedni podstawowej,
 • c - typ akcentu,
 • d - głośność obwiedni dodatkowej,
 • ef - parametr akcentu,

Typ akcentu:

 • 0 -brak akcentu. Częstotliwość zależy tylko od typu dźwięku i nuty.
 • 1 -parametr jest bezpośrednio wpisywany do komórki częstotliwości POKEY-a.
 • 2 -poprzednia wartość wpisana do POKEY-a, plus parametr, do POKEY-a.
 • 3 -oryginalna wartość częstotliwości przed wpisaniem do POKEY-a jest powiększana o parametr.
 • 4 -parametr AND $D20A (RANDOM) jest wpisywany do POKEY-a.
 • 5 -parametr oznacza numer nuty, której częstotliwość pobierana jest z tablicy częstotliwości i wpisywana do POKEY-a.
 • 6 -podobnie jak poprzednio, ale przed wpisaniem do POKEY-a wartość jest powiększona o dotychczasową wartość wpisaną do POKEY-a.
 • 7 -parametr jest transpozycją nuty.
 • 8-F -akcenty te są identyczne z akcentami 0-7, z tym, że do komórki AUDCTL jest wpisywana zapasowa wartość AUDCTL dźwięku. Normalnie przy akcencie 0 wpisywana jest tam wartość standardowa, a przy pozostałych wartość 0.

Parametry dźwięku

Kolejno:

 • barwa filtru -jak łatwo się domyślić używana przy dźwiękach filtrowanych. Częstotliwość transponowana przez tą wartość wpisywana jest do generatora filtrującego (o numerze o 2 większym).
 • standardowa wartość AUDCTL dźwięku.
 • zapasowa wartość AUDCTL (używana przy akcentach od 8 do F).
 • szybkość opadania obwiedni podstawowej. Kiedy player zagra już wszystkie 21 kolumn obwiedni dźwięku, o głośności decyduje już tylko głośność na ostatniej kolumnie i szybkość opadania. Liczona jest ona w ilości wywołań playera. Wartość 10 oznacza zmniejszanie głośności o jeden co $10 wywołań playera. 0 to obwiednia stała.
 • szybkość opadania obwiedni dodatkowej.
 • starsze 4 bity oznaczają typ dźwięku. Młodsze 4 to parametr. Poszczególne typy dźwięku to:
  • 0 -dźwięk normalny.
  • 1 -wibrato.
  • 2 -płynne wibrato.
  • 3 -wibrato liczone w nutach.
  • 4 -opadanie dźwięku.
  • 5 -opadanie dźwięku liczone w nutach.
  • 6 -stałe podwyższenie wysokości.
  • 7 -dopóki głośność dźwięku na obwiedni podstawowej jest niezerowa, głośność obwiedni dodatkowej jest zwiększana o 1. Jest to inaczej przechodzenie dźwięku do drugiego kanału. Typy dźwięku od 8 do F różnią się tym, że parametr jest brany z minusem, to znaczy, że zamiast opadania będzie wznoszenie, wibrato będzie przesunięte w fazie, a przechodzenie dźwięku będzie realizowane w odwrotną stronę.
 • oczekiwanie na rozpoczęcie danego typu dźwięku. Do tej pory dźwięk brzmi jakby był typu 0.
 • najstarsze 2 bity oznaczają tablicę częstotliwości, z której pobierana będzie częstotliwość. W rzeczywistości wartość ta jest dodawana do numeru nuty tak, że dla drugiej tablicy nuta C-1 ma numer $41. Pozostałe 6 bitów podaje zmniejszoną o 1 ilość wywołań playera po której następuje kolejne wywołanie procedury typu dźwięku, zmieniające odpowiednio dźwięk.
 • młodsze 4 bity to zmniejszona o jeden ilość wywołań playera, po której odtwarzana jest następna transpozycja. Starsze 3 bity, to zmniejszona o jeden ilość używanych transpozycji. Transpozycje są odtwarzane od tej o numerze 1 aż do tej której numer wybraliśmy, a następnie znowu od tej o numerze 1. Jednakże jeżeli ilość transpozycji zwiększymy o 8, to będą one odtwarzane w kolejności od tej o numerze 1 w dół aż do tej której numer wybraliśmy, a następnie z powrotem w górę do pierwszej i tak w kółko.

Linki

Personal tools