Intro 1K

From Atariki

Jump to: navigation, search

Praca, typu intro, której długość (na dysku) nie przekracza 1kB, czyli 1024 bajtów. Stanowi niezłe wyzwanie dla koderów, ponieważ pozwala na umieszczenie w produkcji również dźwięku, a nierzadko i muzyki.

Personal tools