KE-Soft

From Atariki

Jump to: navigation, search

Niewielka niemiecka firma, wydająca oprogramowanie rozrywkowe dla 8-bitowych Atari, założona w 1989 r. i kierowana przez Kemala Ezcana. Działała do około połowy lat 90. XX w. Znana była z wielu nieskobudżetowych gier, które nierzadko były tworzone z udziałem (kompilowanego) Turbo-Basica XL.


KE-soft wydała następujące pozycje:

 • Antquest
 • Ashido
 • Atari XL Sokoban
 • Atomit II
 • Bomb
 • Bomber Jack
 • Bros
 • The Brundles
 • Chromatics
 • Cultivation - jedna z najlepszych gier tej firmy
 • Donald
 • Drag
 • Dredis
 • Das Geheimnis der Osterinsel
 • Geisterschloss
 • KE-Soft Leveldisk
 • Königsdiamanten
 • LaserMaze
 • Mission
 • Oblitroid
 • Player's Dream I
 • Player's Dream II
 • Player's Dream III
 • Plot
 • Pungo
 • Pungoland
 • Quadermania
 • Sogon
 • Tecno-Ninja
 • Tinory Quest
 • Tobot
 • Tobot - Part II
 • Zador
 • Zador II
 • Zebu-Land (preview)
 • Zebu-Land
Personal tools