MAE

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:mae.png

... czyli Macro-Assembler-Editor - środowisko programowania dla Atari XL/XE autorstwa Johna Harrisa składające się z edytora, asemblera i debugera.

Spis treści

Charakterystyka ogólna

 • używa rozszerzonej pamięci do przechowywania kodu źródłowego, dzięki czemu użytkownik ma około 40 kilobajtów bufora na źródło plus prawie drugie tyle na tablicę symboli;
 • obsługuje makrodefinicje, asemblację warunkową i etykiety lokalne;
 • argumenty makrodefinicji podstawiane są jako ciągi tekstowe, przez co mogą mieć składnię taką, jak argumenty rozkazów (ważne zwłaszcza w trybach pośrednich i indeksowanych);
 • obsługuje asemblację dla procesora 65C816 (oczywiście 6502 też);

Grafika:mae64kol.png

 • z poziomu debugera dostępne są etykiety zawarte w kodzie źródłowym;
 • rozpoznaje do 15-go znaku w etykiecie;
 • ma dosyć wygodny i bogaty w funkcje edytor działający w całości za pośrednictwem systemowego urządzenia "E:"; edytor ten w ostatnich wersjach (powyżej 1.1) niestety nie jest pozbawiony błędów;
 • edytor, jako że używa systemowego urządzenia "E:", może działać także w trybie 64 (w trybie graficznym, na obrazku obok) i 80 kolumn (w trybie graficznym albo przez XEP80 lub VBXE).

Najnowsza wersja to 1.3.

Wady programu

Jedynymi wadami MAE są błędy w edytorze i kompilatorze.

Błędy w edytorze

 • Wyszukiwanie (Ctrl/F) nie wyszukuje wszystkich miejsc wystąpienia tekstu zgodnego z podanym wzorcem. Błąd ten wystepuje w MAE 1.2 oraz 1.3, nie ma go natomiast wersja 1.1 i wcześniejsze.

Błędy w kompilatorze

 • Użycie etykiety o wielkości ponad 15 znaków, zwłaszcza kiedy przypisuje się jej wartość przez operator '=', może powodować zawieszanie się podczas asemblacji. Błąd ten nie występuje w MAE 1.0.
 • LDA ($1234),Y jest akceptowane bez zastrzeżeń, mimo że nie ma takiego trybu adresowania. Kod wynikowy jest jak po LDA ($34),Y.
 • Na LDA #$<1234 program powinien zgłosić błąd składni, nie robi tego jednak. Kod wynikowy jest jak po LDA #$01.
 • Poniższy kod powoduje złe działanie:
AA = BB
BB = CC
CC = 1
  .OR $0600
  LDA AA

Rozkaz LDA AA traktowany jest jako LDA 32768. W rzeczywistości kompilator powinien zgłosić błąd, gdyż etykieta AA pozostaje niezdefiniowana w trakcie drugiego przejścia asemblacji.

 • Kod obliczający wartości wyrażeń arytmetycznych miewa problemy, jeśli pierwszą wartością w wyrażeniu jest 0, np. 0*n (gdzie n>0) daje w wyniku zawsze 2752512 (= $2a0000). Ale n*0 daje prawidłowy wynik.
 • Podobne kłopoty występują przy obliczaniu wartości liczb ujemnych: -255 daje prawidłowe $FFFF01, lecz już -256 to $FFFE00 zamiast $FFFF00. Z kolei $FFFF00 jest wg programu równe tyle co -0. Jednak wyrażenia typu 0-256 i 0-0 są obliczane poprawnie (odpowiednio $FFFF00 i 0).

Zobacz też

Download

Personal tools