MCH

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format zapisu danych obrazu dla trybów znakowych stosowany przez program Graph2Font. Dane obrazu zapisywane są znak po znaku wierszami, łącznie z informacją o inwersie.

$0000     bit7 = 1 inwers znaku
       bit6 = 1 inwers znaku (DLI+) 

$0001..$0008 dane znaku, linia 0..7

po zapisaniu wszystkich znaków zapisywana jest informacja o zmianach kolorów, po 240 bajtów:

240 bajtów - Background
240 bajtów - Color 0
240 bajtów - Color 1
240 bajtów - Color 2
240 bajtów - Color 3

Plik MCH może posiadać 3 rozmiary w zależności od szerokości obrazu jaki reprezentuje:

NARROW - 32 BYTE = 32*30*9+240*5
NORMAL - 40 BYTE = 40*30*9+240*5
WIDE  - 48 BYTE = 48*30*9+240*5
Personal tools