Mapa pamięci Atari Lynx

From Atariki

Jump to: navigation, search

Mapa pamięci akceleratora Atari Lynx.

Każdy niewyszczególniony adres jest jest komórką pamięci RAM, gdyż Atari Lynx ma 64 kB RAM pamięci pokrywające całą przestrzeń adresową procesora.

Adres (hex) Opis
$FC00-$FCFF

Przestrzeń rejestrów Suzy

$FD00-$FDFF

Przestrzeń rejestrów Mikey

$FE00-$FFF7

Przestrzeń wbudowanej pamięci ROM

$FFF8

Zarezerwowane (aktualnie bez funkcji i w komórce jest RAM)

$FFF9

MAPCTL (Memory Map Control), kontroler dostępu CPU do pamięci. Suzy ma dostęp do całego RAMu.

Po RESET $00, znaczenie bitów:

 • 7 - SEQUENTIAL_DISABLE, wyłącza sekwencyjny dostęp do pamięci - jeśli jest ustawiony, dostęp CPU do pamięci będzie zawsze 5-cyklowy. Skasowanie bitu zezwala na 4-cyklowy dostęp sekwencyjny. Przy odczycie zawsze 1.
 • 6 - bit zarezerwowany, przy odczycie 1
 • 5 - bit zarezerwowany, przy odczycie 1
 • 4 - bit zarezerwowany, przy odczycie 1
 • 3 - VECTOR_SPACE, ustawienie wyłącza ROM w obszarze $FFFA-$FFFF.
 • 2 - ROM_SPACE, ustawienie wyłącza ROM w obszarze $FE00-$FFF7.
 • 1 - MIKEY_SPACE, ustawienie wyłącza przestrzeń rejestrów Mikey.
 • 0 - SUZY_SPACE, ustawienie wyłącza przestrzeń rejestrów Suzy.
$FFFA-$FFFF

Przestrzeń wbudowanej pamięci ROM dla adresów przerwań 65c02

Domyślne wartości:

 • $FFFA - NMI = $3000, przerwanie NMI nie jest wykorzystywane w konsolach konsumenckich i wskazuje na domyślną lokalizację kodu monitora w konsoli deweloperskiej.
 • $FFFC - RESET = $FF80, przerwanie RESET wskazuje na procedurę rozruchu i wstępnego ładowania we wbudowanej pamięci ROM.
 • $FFFE - IRQ = $FF80, domyślny adresem przerwania IRQ jest tożsamy z RESET.
Personal tools