Mith

From Atariki

Jump to: navigation, search

alias Mithrandir. Niezależny koder z Lublina. Znajomy Slavesa. Zabawił na ataroscenie w drugiej połowie lat 90. XX w., napisał m.in. jedno intro, odwiedził zlot Intel Outside 4. Obecnie raczej nieaktywny.

Personal tools